Stichting
Visie

Stichting Bikewize beoogt middels haar sportieve activiteiten een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van jongeren en iedereen die zich jong voelt. De wielersport is hierbij ons gereedschap.

We hebben een werkplaats in plaats van een kantoor. Je treft ons niet achter een bureau voor beleidsplannen maar op straat met een actief fietsprogramma.

Missie

Stichting Bikewize wil jongeren opnieuw kennis laten maken met de fiets en in tweede instantie met de vele facetten van de wielersport. Concreet betekent dit 'het fietsen' terug te brengen naar de straat. De stichting biedt een op hen afgestemd pakket en laat hen onbewust leren op een sportieve manier. Leerdoelen kunnen een fysieke achtergrond hebben zoals uithoudingsvermogen, lenigheid of balans maar ook een psychische of sociaal-emotionele achtergrond. Denk hierbij aan het vergroten van het zelfvertrouwen, het verhogen van assertiviteit, het overwinnen van angsten en werken aan sociale vaardigheden door effectief samen te werken. We hanteren hierbij diverse spelonderdelen. 

Doelgroep

Stichting Bikewize richt zich primair op jongeren die, in het normale leven, de wielersport niet beleven. Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de interesses van de doelgroep. Dit zijn veelal jongeren van 8-18 jaar die van huis uit minder (of helemaal niet) gestimuleerd worden om te sporten of hiervoor geen mogelijkheden hebben.

Onze secondaire doelgroep betreft in principe iedereen. Plezier beleven aan wielersport is voor jong en oud. Onze jarenlange ervaring heeft er toe geleid dat we voor elke doelgroep een passend programma kunnen bieden. We verzorgen clinics voor kinderen vanaf 2 jaar tot lesprogramma's voor senioren 65+, voor het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs, voor sportklassen maar ook voor verenigingen, bedrijven en vriendenclub's.

Aanpak

De initiatie en coördinatie van projecten en de dagelijkse werkzaamheden van Stichting Bikewize worden uitgevoerd door de projectmanagers John van de Zanden en Ruben Versluis.

Het uitvoerend orgaan bestaat uit een aantal ervaren instructeurs die de visie van Stichting Bikewize delen en de organisatie en uitvoering van de clinics en workshops ter plaatse verzorgen. De instructeurs zijn in het bezit van een trainersdiploma van de KNWU en hebben een ruime ervaring als trainer en/of wedstrijdrijder. Ze hebben tevens een EHBO diploma behaald. Voordat een instructeur op pad gaat is hij of zij bekend met de doelgroep, specifieke wensen of eisen, heeft een programma voorbereid en draagt zorg voor alle materialen waaronder fietsen, helmen en parcours.

De Stichting

Stichting Bikewize fungeert als platform. De stichting heeft geen dagelijks huishouden, kantoor, personeel of soortgelijk. De stichting ontvangt geen enkele subsidie hiervoor. De stichting heeft ook geen andere gelden of financiële bronnen.

Alle projecten, waarbij een subsidie, sponsorgelden of gift, verkregen wordt, krijgen een eigen begroting, een (dagelijkse) balans en een afsluitend financieel verslag.

Het uitvoerende werk wordt gedaan door de projectmanagers op eigen naam of door derden (zelfstandige instructeurs). Het grote voordeel hierbij is dat er ten alle tijde transparantie is en dat de stichting geen eigen personele kosten (of andere kosten) kent.

Indien u een donatie doet komt dit ten goede van de velen aanvragen die we krijgen voor gratis workshops en clinics. 

Donatie:  NL42BUNQ2055303597,  t.n.v. Stichting Bikewize

About Us

Stichting Bikewize beoogt middels haar sportieve activiteiten een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jongeren en iedereen die zich jong voelt. De wielersport is hierbij ons gereedschap.

Contact Opnemen

Stichting Bikewize
Kardinaal Vaughanstraat 39
5046 DP Tilburg

+31 612 584 483
info@bikewize.nl

Social Media
Copyright © Bikewize | voorwaarden